Nitelikli Kahve serüveni, Geleneksel Kahve Tarımı Yöntemleri prensiplerine göre yüksek rakımlı dağlık arazilerde, volkanik topraklarda yetişen Arabica tipi kahve ağaçlarındaki kahve meyvelerinin diğer adı ile kahve kirazlarının geleneksel yöntemler ile hasat edilmesi ile başlar. Olgunlaşmış ve hasat edilmiş kahve kirazlarının içindeki çekirdeklerin çıkartılması için kirazların kurutulması işlemi ile devam eder. Kahve Kurutma Yöntemleri süreçlerinin takip edilebilir olması gerekmektedir.

Kurutma işleminden sonra çekirdekler, istenmeyen maddelerden ayrılması, çekirdeklerin olgunlaşma durumu, fermente olma ve çapları gibi kriterlere göre ayrılması ve paketlenmesi için Kahve Kurutma ve İşleme Merkezi adı ile tanımlanmış tesislere gönderilir. Nitelikli kahve serüveninde bu tesislerde de süreçlerin izlenebilir olması gerekmektedir.

Nitelikli Kahve Nedir?

Geleneksel tarım yöntemleri ile elde edilmiş nitelikli kahveye uygun kalitedeki Arabica çekirdeklerin, nitelikli kahve kavurma yöntemlerine uygun olarak kavrulmasından sonra, tercih edilen demleme yönteminin doğru uygulanması ile elde edilen ve insan hayatına bir çok faydası olan müthiş bir içecektir.

NKN04

Topraktan pakete nitelikli kahve kriterlerine uygun olarak gelmiş yeşil çekirdeklerin kavurma işleminin Nitelikli Kahve Kavurma Yöntemleri prensiplerine göre yapılması ise nitelikli kahve serüvenin en kritik aşamasıdır. Dört dörtlük bir nitelikli yeşil çekirdeğin barındırdığı bütün nitelikler kavurma sürecinde tam olarak ortaya çıkarılabilir veya nitelikli kahve özelliği kazanmış çekirdekler zarar görebilir. Bu süreç mutlaka uzman kahve kavurucuları tarafınca yapılmalıdır.

Nitelikli kahve kavurma yöntemleri prensiplerine uygun olarak kavrulmuş ve paketlenmiş çekirdeklerin demleme işleminden hemen önce, kullanılacak Kahve Demleme Metoduna uygun kalınlıkta taze olarak öğütülmesi ve son olarak da doğru koşullarda su ile buluşturulup fincana girmesi gerekmektedir.

Bu işlemlerin tamamının takibiyle fincan ile buluşan kahve, nitelikli kahve olarak tanımlanmaya hak kazanır.